Jak udělat letecké mapy ještě lepší

KAREL SUKUP  |  
letecký snímek s vykrytými perspektivními stíny

Letecké fotografie se vypořádaly s perspektivou.Ortofotomapy se velmi často používají pro zjišťování aktuálnosti různých mapových podkladů včetně map účelových a technických, které jsou zpracovány ve velké podrobnosti.

Problémy s perspektivou

U ortofotomap se obecně setkáváme s problémem nekorektního zobrazování stavebních objektů.V těchto případech perspektivní promítání způsobuje, že spodní okraj budovy se jeví v polohově správné pozici, zatímco horní okraj je perspektivně promítán do místa, které je polohově posunuto směrem od středu promítání. Nová technologie „Trueortofoto“ umožňuje zpracování leteckých měřických snímků do podoby barevných ortofotomap s provedenou korekcí perspektivního zkreslení. Perspektivní zkreslení objektů je vážnou komplikací při používání ortofota v přesných aplikacích, zejména pro správu měst. Oprava důsledků perspektivity spočívá v určení povrchového modelu všech terénních předmětů, u nichž má být provedena korekce promítání. Povrchový model lze rovněž využít pro určení tzv. zakrytých prostorů způsobených perspektivním stínem.

Perspektivní stín

Pokud by budova, popř. část terénu, byla zachycena pouze na jednom snímku, nebylo by možné postihnout prostor v perspektivním stínu.Z tohoto důvodu je nutné snímkování provádět minimálně ze dvou pozic letadla. Vždy je současně nutné najít takovou kombinaci snímků, ze kterých bude možno zakryté prostory vybrat a chybějící situaci doplnit.

Nové ortofotomapy

True Ortofoto mapy jsou novou generací rastrových snímkových podkladů, které budou v následujícím období uživatelé stále častěji využívat pro řešení analytických úloh. Nová technologie digitálního zpracování leteckých snímků spolu s nasazením komplexní digitální techniky při pořizování leteckých snímků a jejich následného zpracování je zárukou dynamického zlepšení geometrické kvality mapových podkladů.

Nejčtenější