Jak to, že se zvuk ve volném prostoru lépe šíří po větru a je slyšitelný do větší vzdálenosti než ve směru proti větru?

Rudolf Šup  |  

Zvuk je každé mechanické vlnění hmotného prostředí, které působí na lidské ucho a vyvolává v něm zvukový vjem. Tolik definice. Šíření zvukových vln není spojeno s přenosem látky, avšak vlněním se přenáší energie. Vzduchem se zvuk šíří jako podélné postupné vlnění.

Jestliže se zvuk šíří po směru větru, láme se vlna směrem dolů (směrem k posluchačům na zemi) a intenzita zvuku se zvyšuje. Jestliže zvuk postupuje proti větru, láme se vlna směrem vzhůru (pryč od posluchačů na zemi) a intenzita zvuku se snižuje.

Nejčtenější