Jak starý je Bílý kůň z Uffingtonu?

Tomáš smutný  |  
Bílý kůň z Uffingtonu

Bílý kůň z Uffingtonu – kousek od města Ridgeway – je bezesporu nejstarším koněm na světě. Jeho vysoké stáří lze připisovat bujné zelené trávě, v níž si lebedí, nicméně hlavním důvodem jeho dlouhověkosti je, že je kamenný, přesněji křídový. Jde totiž o obrovskou rytinu koně vzniklou obnažením povrchové vrstvy z vápencového podloží. Stylizované zobrazení koně, měřící na délku téměř 114 metrů, pochází pravděpodobně z doby bronzové, Bílý kůň z Uffingtonu je tedy starý přibližně 3000 let.

První zmínka o koni pochází z roku 1072 a již ve 14. století patřil k významným atrakcím Británie, podobně jako Stonehenge. Existuje mnoho teorií o tom, co kůň znázorňuje. Nejznámější z nich tvrdí, že připomíná vítězství svatého Jiří nad drakem na nedalekém Dračím kopci. V minulosti střídavě zarůstal trávou a pravděpodobně několikrát změnil svůj tvar, jak je vidět při porovnání jeho nynější podoby se staršími rytinami.

Nejčtenější