Jak se dědí bohatství

M. Tůma  |  
zlaté cihly

Jak se přenáší bohatství z rodičů na potomky? Vědci sledovali jednadvacet různých společností z celého světa, od lovecko-sběračských kmenů přes společenstva pastevců až po zemědělce. Hmotné bohatství (půda, stáda) se dědí přímo a postupem doby se hromadí. Kdo se narodí do rodiny bohatého pastýře, ten má dvacetkrát lepší vyhlídky na bohatství a moc než potomci chudých pastýřů. Děti z bohatých zemědělských rodin se domohou bohatství s jedenáctkrát vyšší pravděpodobností než děti chudých zemědělců.

Tyto společnosti se postupem času dělí na velmi bohaté a velmi chudé. Ve společnostech, kde se měří bohatství osobními vlastnostmi nebo třeba počtem přátel ochotných podělit se o úlovek, se majetek, moc a vliv kumulují mnohem menší měrou. Potomci vlivného a uznávaného lovce mají ve srovnání s potomky méně vlivných lovců jen třikrát větší šanci dosáhnout otcova významného postavení.

Nejčtenější