Jak ovlivňuje tenisový zápas povrch, na kterém se hraje?

J. PETR  O. POTUŽÁKOVÁ  P. PROŠEK  P. TOMEK  |  

Jak ovlivňuje tenisový zápas povrch, na kterém se hraje?

Některým tenistům se hraje lépe na antuce, jiným na umělém povrchu či na trávě – jaký je mezi tím rozdíl?Na antuce skáče míček výš, díky tomu mají hráči větší šanci ho doběhnout. Výměny tak většinou trvají déle. Na trávě vzniká mezi míčkem a povrchem menší tření, to znamená, že míček může nějakým způsobem sklouznout. Takové sklouznutí ovlivňuje jeho úhel odrazu a míček se pak na trávě odráží pod menším úhlem než na antuce. Hráči musejí takový míček doběhnout rychleji, což se jim ne vždy podaří a výměny tak bývají kratší.Velmi rychlá je i hra na umělém povrchu. Střídání povrchů proto není snadné ani pro vrcholové hráče a pravdou je i to, že se z jejich řad rekrutují přeborníci na ten či onen typ povrchu.

Kde se vzalo rozdělení času na měsíce, hodiny, minuty a vteřiny?

O měření času se lidé pokoušeli od nepaměti. Myšlenka rozdělit den na dvacet čtyři hodin potom pochází ze starověkého Egypta a Babylonie. Ve starověkém Egyptě měl rok 365 dní po dvanácti měsících o třiceti dnech a pěti epagomenálních (doplňkových) dnech.

velbloudi

Rok byl takto dělen podle cyklu měsíce. Starověcí Egypťané dělili noc na dvanáct částí (hodin), které označovaly vycházející a zapadající hvězdy. Denní čas byl také rozdělen do dvanácti hodin. K měření času se přitom používaly sluneční a následně také vodní hodiny (klepsydra), které měly oproti slunečním tu výhodu, že ukazovaly čas i v noci. Babyloňané potom používali k astronomickým výpočtům sexagesimální (šedesátinný) systém, pomocí něhož rozdělili hodinu na šedesát částí a každou tuto část na dalších šedesát částí, tedy minuty a vteřiny.

Nejčtenější