Jak na domácí WiFi připojení

Václav Maletínský  |  Počítače
Jak na domácí WiFi připojení

Bezdrátové připojení stolních počítačů, přenosných laptopů, lehkých netbooků, ale také tiskáren či mobilních telefonů je v současné době mnohem žádanější než v minulosti. Přenos dat bez omezujícího kabelu již není ničím neobvyklým. Osvobozuje uživatele, který si chce počítač přenést z pracovního stolu do pohodlného křesla nebo do postele, umožňuje připojení k internetu i b ez vrtání do zdí a rozvádění kabelových spojů.

Moderní WiFi routery nabízejí vyšší přenosové rychlosti, snazší konfiguraci a správu a v zabezpečeném stavu dokážou připojit jen ty uživatele, kteří mají mít k internetu přístup. Pokud zabezpečení berete na lehkou váhu, můžete být časem překvapeni, že vám poskytovatel internetového připojení sníží rychlost pro nadměrné zatížení linky (při uplatnění restrikcí FUP — Fair User Policy), pro zneužití spojení k rozesílání spamu nebo kvůli tomu, že z vašeho přípojného místa míří do světa velké množství virů. U nezabezpečeného připojení se můžete podivovat, že vám občas zmizí pár souborů na pevném disku, v horším případě nějaké finance z vašeho bankovního účtu.

Nemusíte být paranoidní, jen používejte hlavu

Možná se vám popsaná nebezpečí zdají být trochu nadsazená, ale nenechte se mýlit. Stačí vyrazit na procházku s notebookem do nějaké větší obydlené aglomerace, zapnout WiFi a hledat bod, k němuž byste se mohli bez nesnází – tj. bez znalostí hesla – připojit. Nepíšeme teď o volných HotSpotech kaváren, vináren, míst rychlého občerstvení, o nákupních centrech, městských knihovnách nebo přípojných místech metropolitní, městské či obecní sítě. Většina těchto míst byla vybudována pro poskytování připojení jako přidané hodnoty. V kavárně či vinárně dostanete připojení proto, že se u práce na počítači najíte a zaplatíte.

V obchodě vás rádi pozdrží, protože vám před poskytnutím připojení stačí předvést stránky s prezentací aktuální nabídky slev a novinek, které vás mohou přimět k nákupu. Píšeme o přípojných místech jednotlivců, kteří si internetové připojení musí měsíčně zaplatit, ale vinou nedbalosti, neopatrnosti, nebo kvůli nedostatečnému povědomí o možných nebezpečích svůj WiFi přístup nechají otevřený pro kohokoli, kdo jej najde.

Příležitost dělá zloděje

Na občasném poskytnutí nevyužité internetové konektivity by jistě nebylo nic špatného, zejména pokud by byl svět plný hodných a vstřícných lidí. Bohužel tomu tak není a nechat otevřená vrátka, jimiž se nezvaný návštěvník může dostat na internet, ale také do vaší domácí sítě, se příliš nevyplácí. Jen málo uživatelů počítačů má data ve svém PC nebo notebooku chráněna krytováním, stejně nepočetná je skupina těch, kteří k transakcím internetového bankovnictví a nákupům využijí pouze zabezpečené připojení. Přestaňte si myslet, že zabezpečením sítě někomu jinému škodíte. Chráníte tím jen sami sebe.

Univerzální návod?

Přesný návod na správné nastavení bezdrátové sítě, který by fungoval na všechny prodávané výrobky na trhu, nikde nenajdete. Každý výrobek je trochu jiný, má rozdílné grafické rozhraní, v němž je třeba zadávat potřebné informace. Přesný návod s odpovídajícími obrázky najdete v dokumentaci, kterou jste získali společně s ADSL nebo kabelovým modemem či routerem. Obecné rady, obsažené v našem článku, by vás ale měly ke kýženému cíli, tj. funkčnímu a zabezpečenému bezdrátovému připojení, dovést.

Spojení s poskytovatelem připojení

První krok prý bývá nejtěžší, ale ten již máte zřejmě za sebou. Spojení s ISP (Internet Servis Provider), které zprostředkuje širokopásmové kabelové připojení (WAN) alespoň jednomu počítači, by vám již mělo fungovat. U ADSL modemů a kabelových modemů s podporou funkce WiFi není třeba toto připojení řešit. U routerů, které rozdělují ve vaší domácnosti kabelový internet mezi další počítače připojené kabelem, si také nemusíte lámat s ničím hlavu.

WiFi krádež

Směrem ven už fungují.

Problém nastává v případě, že do řetězce modem–počítač potřebujete vložit mezistupeň, který poskytne většinou čtyři ethernetové zásuvky kabelového připojení a zprostředkuje WiFi služby. Váš poskytovatel internetového připojení kontroluje MAC adresu koncového zařízení a přiděluje jí jedinečnou IP adresu. U routerů, které mezi modem a počítač chcete zařadit, je třeba MAC adresu naklonovat nebo poskytovateli oznámit novou adresu (případně ji změnit v uživatelském rozhraní u poskytovatele samostatně, například u UPC), aby bylo možné IP adresu získat. V nastavení routeru je třeba MAC adresu správně zadat a posléze kabelově připojeným počítačem ověřit, zda je internet společně s dalšími službami přístupný.

Přidělení IP adres ve vnitřní síti

Modemy a routery můžete chápat jako rozhraní, které směrem k vnější síti — internetu — vystupuje jako jediné zařízení a ve vnitřní síti — domácnosti nebo firmě — rozděluje připojení mezi více počítačů. Data se nějakým způsobem musí dozvědět, odkud byla odeslána a kam mají být doručena, proto jsou modemy a routery vybaveny funkcemi přidělování adres DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a překladu adres NAT – Network Address Translation.

IP adresu můžete samozřejmě zadat i manuálně, ale využití automatického přidělení adresy je jednodušší, i když ne bezpečnější volbou. Adresa routeru může být nastavena na 192.168.1.1, 192.168.1.100 atd., každý výrobce používá jinou a je uvedena v dokumentaci. Pomocí nastavení položky Subnet Mask ještě můžete změnit maximální počet současně připojených počítačů ve vnitřní síti a rozsah poskytnutých IP adres.

Nastavení bezdrátového připojení

Pokud se vám podařilo pomocí kabelu zapojit počítače tak, aby prostřednictvím routeru nebo kabelového modemu odesílaly a přijímaly data, je nastavení vnitřní sítě v pořádku a je možné přejít k WiFi bezdrátovému připojení. Prvním krokem je volba názvu SSID (Service Set Identifier), což je identifikátor bezdrátové sítě, který pravidelně rozesílá své jméno. Podle něj poznáte svoji síť a budete se k ní moci připojit. Ve stejné záložce nastavení většinou najdete i volbu kanálu (1–11), na němž budete bezdrátově přijímat a odesílat data.

Název SSID by měl být volen tak, aby nebylo možné přímo zjistit majitele (nepište si do názvu jméno a bydliště) a kanál by měl být volný z obou stran (například vyberete 6, pokud víte, že 4 a 8 okolo jsou obsazené), abyste zabránili rušení. Po těchto krocích je bezdrátová síť nastavena, ale není zabezpečená ani spuštěná. Přejděte na záložku s označením Wireless Security nebo významově podobnou, kde najdete volbu zadání přístupového hesla k připojení. Vyplňte heslo a někam si je zapište.

Doporučujeme použít kombinace velkých a malých písmen a číslic, velmi nedoporučujeme ponechat standardní nastavení, postupná čísla 1234 nebo slovo admin. Při volbě hesla ještě musíte rozhodnout mezi šifrováním. Nejslabším řešením je WEP, silnějším WPA nebo WPA2. Nezapomeňte zaškrtnout volbu Enable security. Po nastavení hesla najděte záložku s možností spuštění funkcí WiFi. Nemusí být okamžitě dostupná, většinou je v nastavení pokročilých funkcí (Advanced Settings).

Před spuštěním bezdrátové sítě je třeba zadat i rychlost připojení 11, 54 nebo 600 Mbit/s (802.11 b, g nebo n u nových zařízení). Poté zaškrtněte volbu Enable Wireless a uložte nastavení. Po uložení můžete být vyzváni k restartování routeru, aby bylo možné uložit změny a spustit funkci WiFi. Pokud takovou výzvu nedostanete, restartujte router přes webové rozhraní nebo ručně sami.

Kontrola bezdrátového připojení

Po restartu routeru či modemu nezbývá nic jednoduššího než vyzkoušet dostupnost bezdrátového připojení. Nejprve se vraťte do internetového prohlížeče, v němž jste nastavovali funkce WiFi v routeru, zadejte IP adresu, přihlašte se do administračního rozhraní a najděte záložku s grafickým či textovým zobrazením stavu sítě. Najdete-li nějakou chybu (přeškrtnuté připojení), je třeba ji opravit.

Pokud jste router či modem nastavovali pomocí notebooku či počítače připojeného kabelem, odpojte nejprve kabel z ethernetové zásuvky. Přijdete samozřejmě o připojení k vnitřní síti a internetu, ale jinak nelze funkčnost WiFi vyzkoušet. Nezapomeňte zapnout funkci WiFi na počítači (ne vždy je spuštěna automaticky a s vypnutým WiFi modulem spojení nenavážete), vyhledávání dostupných bezdrátových sítí by mělo naskočit automaticky. Pokud se tak nestane, klikněte na ikonu v liště operačního systému (platí pro Windows) nebo hledejte nastavení síťových připojení v ovládacích panelech.

Při automatickém startu vyhledávání WiFi i při ručním zadání se dostanete do stejného bodu: dialogové okno vám nabídne vyhledání sítí nebo zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Klikněte na název odpovídající vaší síti (ten název, který jste zadali jako SSID), v dialogovém oknu budete vyzváni k zadání autorizačního hesla a po jeho správném zadání dojde ke spojení. Pokud jste v nastavení routeru či modemu zadali volbu DHCP, bude počítači přidělena volná IP adresa a můžete se poprvé bezdrátově rozhlédnout po světové síti.

WiFi krádež

Ještě trochu bezpečnosti

Říkává se, že co oko nevidí, to srdce nebolí. Posledním krokem, jímž zabráníte zvědavému okolí nahlédnout do vašeho soukromí, je skrytí sítě před zraky (a technickým vybavením) ostatních. Nejprve si uložte nastavení bezdrátové sítě do počítače a nezapomeňte vybrat ruční nebo automatické navázání spojení v budoucnu (záleží jen na vás). Pak se vraťte do webového prohlížeče, zadejte adresu routeru/ modemu, přihlaste se jako administrátor a najděte volbu Hide my wireless network nebo významově podobnou.

Zaškrtnutím políčka a uložením nastavení síť pro ostatní zmizí. Její funkce nebude nijak omezena, ale pokud se rozhodnete vyhledat bezdrátové sítě v okolí, neměla by se zobrazit ani vám. Vy ale její zobrazení k životu nepotřebujete. Její název znáte, počítač dokáže s routerem či modemem automaticky navázat spojení a vše by mělo fungovat k naprosté spokojenosti. Xirrus – pomocník k pohledání Při nastavování a kontrole WiFi sítě z hlediska viditelnosti a dostupnosti ve všech prostorách bytu nebo firmy občas budete potřebovat nějaké grafické zobrazení umístění routeru/modemu a síly signálu.

Sílu signálu si sice můžete zkontrolovat pomocí nástrojů operačního systému, ale o směru routeru se nedozvíte nic. Volně dostupný program Xirrus Wi-Fi Monitor, který je k dispozici na adrese http://tinyurl.com/5myjb2, dokáže sledovat stav bezdrátových sítí, sílu signálu, metodu a úroveň šifrování, druhy sítí, frekvenci a metodu přenosu dat. Můžete s ním vyzkoušet také rychlost stahování a odesílání dat, bude se vám hodit jak při nastavování vlastní WiFi, tak při pátrání po dostupných HotSpotech na cestách.

Nejčtenější