Jak funguje tokamak ITER?

|  
tokamak

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) je experimentální fúzní reaktor. Dnes ještě nefunguje, ale probíhá jeho vývoj a stavba ve francouzském městě Cadarache (společný projekt EU, USA, Japonska, Ruska, Číny, Indie a J. Koreje). Vychází z projektů toroidálních magnetických komor, který probíhal především v Rusku. Magnetické pole vyvolá v plynu elektrický výboj a ionizaci. Zároveň bude plazma stlačena extrémně silným magnetickým polem a tím dosáhne velmi vysoké teploty a tlaku. Dlouholeté výzkumy ale ukázaly, že ani to nestačí a plazma se bude ohřívat dalšími metodami, jako je ohřev ionty, rezonancí, mikrovlnami, či laserem. Pak teprve je dosaženo jaderné fúze. Stěny prstence budou bombardovány zářením a chlazeny vhodným médiem. To pak bude roztáčet turbíny. ITER bude fungovat v pulzním režimu po dobu asi 500 s s výkonem 500 MW.

Nejčtenější