Jak funguje polarizační filtr na fotoaparátu?

Pavel Horák  |  
polarizační filtr

Polarizační filtry se například používají při fotografování a natáčení krajin, u kterých je potřeba zároveň co nejvěrněji zobrazit jak povrch země, tak oblohu, nebo při fotografování vodní hladiny k odstranění odraženého rozptýleného světla (takže vidíme i pod úroveň hladiny). A jak to polarizační filtr dělá? Víme, že světlo je elektromagnetické vlnění. Přirozené světlo kmitá rozptýleně všemi směry. Polarizační filtr odráží světelné paprsky kromě těch, které kmitají ve zvoleném směru (proto je potřeba při nastavování polarizačním filtrem otáčet). Tuto vlastnost získává filtr od dlouhých molekul, z nichž je vytvořena polarizační vrstva. Molekuly jsou orientovány jedním směrem podobně jako žaluzie.

Nejčtenější