Jak dlouhý je světelný rok?

Ladislav Malý  |  

Jestli čekáte odpověď typu: „3 pozemské roky“ nebo „500krát delší, než jak dlouho trvá dostat se ze Země na Mars“, tak jste vedle. Světelný rok je míra délková, nikoli časová – v tom se lidé poměrně často pletou. Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok ve vakuu. (Ve vakuu proto, že některé látky světlo zpomalují.) Vzhledem k tomu, že si to světlo šine rychlostí 299 792,458 km/s, je světelný rok pěkný lán cesty. Zeměkouli světlo obletí za jedinou sekundu 7,5krát. Za rok urazí vzdálenost 9 460 000 000 000 km (zaokrouhleme to na 10 trilionů). Zde je dobře vidět, proč je praktické uvádět tyto vzdálenosti ve světelných letech, a ne v kilometrech.

Nejčtenější