Inteligence chrání před pokušením

R.Honzák  |  Věda
Inteligence chrání před pokušením

Lidé s vyšší inteligencí snáze odolají pokušení. Když dostanou otázku, zda chtějí deset tisíc hned, anebo osmdesát tisíc za deset let, volí větší zisk ve vzdálenější budoucnosti. U lidí s nižší inteligencí často zatlačí pokušení okamžitého malého zisku do pozadí vyhlídky na mnohem vyšší zisk ve vzdálenější budoucnosti.

Tým amerických neurologů vedený Noahem Shamoshem z Yale University zjistil, že lidé s vyšší inteligencí jsou při rozhodování s to silněji aktivovat část mozku označovanou jako anteriorní prefrontální kůra. V této oblasti lidského mozku dochází ke spojování nejrůznějších informací. Využíváme ji při řešení komplikovaných úloh, a proto se její silnější aktivita projeví jako vyšší inteligence. Zároveň se toto mozkové centrum zapojuje do porovnávání různých situací, a to napomáhá lidem k lepší sebekontrole.

Nejčtenější