Infekční biopaliva

J. PETR  |  

INFEKČNÍ BIOPALIVA

biopalivo

Mozky, míchy, oči, tenké střevo a další orgány poraženého skotu mohou obsahovat nebezpečné priony, i když se u zvířat neprojevily ani nejmenší příznaky nemoci šílených krav. Proto je tento tzv. rizikový materiál preventivně likvidován spalováním. Je to drahá záležitost, za kterou se hledá lacinější alternativa, např. zpracování na biopaliva.

Vědci předpokládali, že během výrobního postupu dojde ke kompletnímu zničení prionů. Když však biopaliva otestovali na křečcích, ukázalo se, že v nich zbývá dost prionů k vyvolání smrtící choroby.

Priony přečkají v životním prostředí bez úhony celé roky. V půdě jejich infekčnost s postupem času dokonce roste. Produkce biopaliv z odpadů vzniklých při porážce skotu by proto byla krajně nezodpovědným podnikem.

„Do neštěstí vás přivádějí nikoli věci, které nevíte, ale věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.“ Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l.-65 n. l.) římský filosof, dramatik, básník a politik

Nejčtenější