Hurikány sílí

J. PETR  P. DOBROVSKÝ  P. PROŠEK  P. TOMEK  |  

V květnu roku 2008 udeřil na pobřeží Myanmaru cyklon Nagris a nechal za sebou sto tisíc mrtvých. Na přelomu srpna a září téhož roku donutil hurikán Gustav k evakuaci dva miliony obyvatel amerického New Orleansu, kteří mají ještě v živé paměti katastrofu z roku 2005 vyvolanou hurikánem Katrina. Předpověď amerických meteorologů ohlašovala v roce 2008 na hurikánovou sezonu 14 až 18 silných bouří a 3 až 6 hurikánů nejvyšší kategorie.

Obvyklý počet bývá kolem jedenácti bouří a dvou hurikánů největšího kalibru. Znamená to, že hurikánů přibývá a jsou stále silnější? Je to zcela zákonitý trend.

Tropické bouře čerpají energii z prohřáté vody moří a oceánů, a té mají k dispozici stále více. Povrchová teplota mořské vody se od roku 1970 zvýšila asi o půl stupně.

Jen pár týdnů po řádění hurikánu Katrina zveřejnil tým amerických vědců vedených Judith Curryovou z Georgia Institute of Technology studii, podle které se počet nejsilnějších hurikánů od roku 1970 zdvojnásobil. Curryová a jejích kolegů za to sklidili tvrdou kritiku, protože pro měření síly bouří nepoužili vždycky stejný metr. Američtí klimatologové James Elsner a Th omas Jagger z Florida State University a jejich kolega James Kossin z University of Wisconsin publikovali v prestižním vědeckém týdeníku Nature analýzu, která tuto slabinu odstranila. Sílu bouří určili na základě údajů z infračervených kamer meteorologických družic. Ty zaznamenávají přesnou teplotu na vrcholku mračen hurikánu i teplotu uvnitř hurikánového „oka“. Z toho lze vyvodit rychlost, s jakou proudí vzduch v jednotlivých hurikánech. Na základě takto získaných dat sestavili vědci žebříček nejsilnějších tropických bouří každé hurikánové sezony od roku 1981 do roku 2006. Ukázalo se, že slabší bouře svou intenzitu prakticky nemění. Bouře z horní třetiny žebříčku jsou však rok od roku silnější. Na rychlosti nabírají tropické bouře především v Atlantiku a Indickém oceánu. Tam zesílily vichry nejsilnějších bouří v průměru o 32 kilometrů v hodině. Proudění vzduchu v pacifi ckých tajfunech ve stejném období nezrychlilo. Ohřátí moře o 1°C přináší asi třicetiprocentní nárůst v počtu nejsilnějších hurikánů. Se vzestupem teploty mořské vody však sílí i proudění vzduchu nad oceány, tzv. vertikální střih větru, a ten hurikány brzdí. Bohužel, brzdící efekt se prosazuje nejméně právě u nejsilnějších hurikánů.

Nejčtenější