Hřbitovní kvítí po 5000 letech

|  
co bylo v hrobech

Pět tisíc let starý hrob objevený v nigerské lokalitě Gobero vypovídá o velkém dramatu. Leží v něm žena, kterou zastihla smrt ve věku přes dvacet let. Spolu s ní byly pohřbeny i dvě děti staré pět a osm roků. Všichni tři se navzájem objímají rukama. Snad to byla matka, jež se vydala se svými dvěma dětmi rybařit k jezeru. Těžko říci, jaké neštěstí je potkalo. Snad jim zabral kapitální úlovek a strhl je do vody. Zdejší nilští okouni dorůstali délky dvou metrů. Možná je zastihla náhlá bouře, jejich vratká loďka se ve vlnobití zvrhla a všichni se utopili. Všichni tři byli pochováni s velkou pietou. Vědci provedli i analýzy pylových zrn, jež se nacházela v hrobu, a došli k závěru, že mrtví byli při pohřbu doslova zasypáni květinami.

Nejčtenější