Hobit lebka potvrzuje samostatný druh

redakce  |  
hobit

Byli tajemní „hobiti“ potomky druhu Homo erectus, nebo jen tělesně a duševně postižení lidé druhu Homo sapiens? Tentokrát se vědci pokusili rozluštit tajemství floreského člověka s použitím metody počítačové simulace.Objev kostry člověka, kterému se dostalo vědeckého jména Homo floresiensis, vzrušil v roce 2004 svět. Objevitelé tohoto „hobita“ došli k závěru, že člověk fl oreský je potomkem zástupců druhu Homo erectus a že žil na indonéském ostrově Flores ještě před 13 000 lety. O člověka fl oreského vzplála vzápětí po objevu jeho ostatků zuřivá bitva.

Početný tábor odpůrců nevidí v „hobitech“ samostatný druh, ale tělesně a duševně postižené zástupce našeho vlastního druhu.Mnozí spatřují v drobné postavě a malé mozkovně „hobita“ důsledky dědičné choroby mikrocefalie. Nejnověji se k zástupu kritiků přidal australský antropolog Peter Obendorf, který dokazuje, že nízký vzrůst fl oreského člověka zapříčinila nedostatečná funkce štítné žlázy. Vodou na mlýn skeptiků byl i nedávný objev kosterních ostatků drobných lidí z pacifi ckého souostroví Palau. Jeskynní pohřebiště vydalo kostry staré 1000 až 3000 let, jež zjevně náležejí drobným jedincům druhu Homo sapiens.

hobit

Podle jejich objevitele – jihoafrického antropologa Lee Bergera je to důkaz, že v podmínkách pacifi ckých ostrovů docházelo celkem běžně ke zmenšení vzrůstu moderního člověka a že výsledkem tohoto procesu jsou i „hobiti“ z Floresu. Nejnovější studie amerických vědců vrací „hobitovi“ kredit. Paleoantropologové z washingtonské George Washington University porovnali lebku Homo floresiensis s lebkami dalších hominidů. Malý rozměr lebky se může podepsat na jejích proporcích, a proto vědci počítačově „smrskli“ lebky hominidů do velikosti lebky LB1 a sledovali, která z nich se bude hobitovi podobat nejvíc. Vítězně vyšel z tohoto srovnání Homo habilis, který žil v Africe před 1,7 milionu roků. „To je obzvláště vzrušující zjištění,“ jásá vedoucí týmu Adam Gordon. „Znamená to, že tu byla linie člověka, která se od té naší oddělila před 1,7 milionu let a přežívala až do doby, kdy moderní lidé osídlili Ameriku.“Odpůrci už se nechali slyšet, že kdyby Gordon a spol. zařadili do srovnání i lebku Homo sapiens postiženou mikrocefalií, dostali by shodu, nad níž by přecházel zrak. Hádky o „hobita“ se proto určitě ještě nějaký čas potáhnou.

Nejčtenější