Hledá se poklad v Dunaji

J. PETR  |  

Morálka v mozku

Američtí vědci odhalili, že správnost svého počínání kontrolujeme specializovanými centry. Pokud se například rozhodujeme o tom, zda a jak někomu pomoci, při posuzování, zda rozdělujeme pomoc spravedlivě mezi všechny, kdo ji potřebují, zaměstnáváme centrum zvané insula.O tom, jak pomoci nejúčinněji z hlediska všech, kdo pomoc potřebují, rozhodujeme v mozkovém centru zvaném putamen.

Hledá se poklad v Dunaji

Maďarští archeologové budou s pomocí potápěčů prohledávat asi 10 kilometrů dunajského dna v naději, že narazí na potopené lodi, v nichž prchala v roce 1526 po bitvě u Moháče česká a uherská královna Marie Habsburská, manželka Ludvíka Jagellonského, který v bitvě zahynul. Podle pověstí se při útěku potopilo několik lodí s cenným nákladem. Archeologové nyní pomocí sonarů odhalili několik míst, kde by vraky mohly ležet.

Zákaz genetické diskriminace

Americký senát schválil zákon, který zakazuje odlišovat lidi podle jejich dědičné informace. Právní norma má zabránit diskriminaci nositelů některých dědičných vloh. Jde například o to, aby lidé se zvýšeným dědičným sklonem k některým onemocněním neměli potíže se získáváním zdravotního pojištění nebo nemuseli platit vyšší sumy. Dědičné vlohy také nesmí hendikepovat uchazeče o zaměstnání.

Co narušuje důstojnost rostlin

Švýcarští biologové řeší neobvyklý problém. Zákon jim ukládá, aby při zásazích do dědičné informace organismů brali v úvahu „důstojnost“ těchto organismů. Zatímco u živočichů, a zvláště pak třeba u primátů, je představa o „důstojnosti“ celkem jasná, problémy nastávají, když genoví inženýři plánují přenos genů do rostlin. Utrpí „důstojnost“ kukuřice tím, že díky změně v DNA získá odolnost ke hmyzímu škůdci?

Moře jako kyselina

Narůstající koncentrace oxidu uhličitého ohrožují mořské živočichy. Tento skleníkový pln se rozpouští ve vodě a vytváří kyselinu uhličitou. Ta pak rozežírá živočichům jejich vápencové schránky. Někteří tvorové jsou ale vůči kyselému prostředí překvapivě odolní. Patří k nim i mořské hadice. Jak ale ukázal výzkum, stojí tyto tvory vzdorování kyselině až příliš mnoho sil. Nehynou na ztrátu krunýře, ale vyčerpáním.

Nejčtenější