Hlasy v uších jako zbraň

J. PETR  Z. ODEHNAL  |  
hlasy v uších

Nový typ zbraně vyvíjený americkou armádou generuje mikrovlny, které u oběti na dálku nabudí falešné sluchové vjemy, např. tikání, klapání, syčení. Hluk slyší jen zasažená osoba. Mikrovlny vyvolávají nepatrné rozpínání mozku a následné podráždění vnitřního ucha. Hluk v uších, pro který neexistuje na první pohled žádné vysvětlení, může oběť vyvést z míry. Naruší její soustředění, znemožní jí domluvu s ostatními.Dosah zbraně je řádově ve stovkách metrů. Na stejném principu by mohla pracovat i zařízení pro přenos zpráv. Nejjednodušší by bylo vysílání v morseovce. Vojáci se však snaží celou technologii vylepšit natolik, aby dokázali vyvolat mikrovlnným zářením i jasně modulované zvuky. Pak by mohli u zasažených lidí vyvolat iluzi hlasů promlouvajících přímo v jejich hlavě. Doufají, že by tak mohli například komunikovat s rukojmími. Pro tento účel by bylo nutné záření velmi přesně směrovat, aby zprávu kromě rukojmí nezachytil také únosce.Zbraň vytvářející iluzi sluchových halucinací může v budoucnu sloužit ke skryté komunikaci.

Nejčtenější