Genetické testy určí dávku léku

J. PETR  R. Honzák  |  Věda

Miliony lidí na celém světě užívají lék warfarin, protože jsou náchylní k tvorbě nebezpečných krevních sraženin čili trombů. Sražená krev by jim mohla ucpat životně důležitou cévu a vyvolat vážné zdravotní komplikace. Warfarin potlačuje srážení krve a chrání tak pacienty třeba před infarktem myokardu nebo mozkovými cévními příhodami. Reakce na lék je individuální a lékaři stojí před nelehkým úkolem stanovit pro každého pacienta optimální dávku.

Malé množství léku nezabrání vzniku trombů. Nadměrná dávka může mít za následek rozsáhlé vnitřní krvácení. Genetické výzkumy prokázaly, že reakci lidského organismu na warfarin ovlivňují do určité míry i různé varianty genů CYP2C9 a VCORC1. Pokud lékaři vzali v potaz, které varianty genů CYP2C9 a VCORC1 pacient zdědil, přesnost odhadu optimální dávky významně vzrostla a zároveň klesalo riziko závažných zdravotních komplikací při užívání tohoto léku.

Nejčtenější