Gen pro chůzi po dvou

J. PETR  P. PROŠEK  |  
gen

Záhada čtvernohých lidí ukazuje na původ vzpřímené chůze.V roce 2006 upoutaly pozornost vědců turecké rodiny, jejichž někteří příslušníci nedokážou chodit po dvou a pohybují se po celý život po čtyřech.Poruchu provází i mentální retardace.

Publicita, které se dostalo „čtyřnohým“ Turkům v televizích po celém světě, vedla k odhalení dalších případů. Jedna podobně postižená rodina žije v Brazílii, další pak v Iráku. Všichni se pohybují „jako medvědi“. Při chůzi se opírají o ruce a nohy nechávají natažené, takže lezou po čtyřech s „vystrčeným zadkem“. Vědce zaujala dědičná „čtvernohost“ nejen jako závažné zdravotní postižení. Na zadní končetiny se postavili už naši živočišní předkové australopitéci. Co jim tuto radikální změnu života umožnilo, o tom se vědci stále nedohodli. Je možné, že to byla genetická změna, jež se poruchou DNA vrátila u příslušníků „čtvernohých“ rodin do svého původního stavu. Někteří odborníci však tuto hypotézu odmítají. Podle nich lezou postižení lidé pro čtyřech jen proto, že se jim nedostalo náležité péče. „Dejte jim chodítko, a oni se postaví a budou chodit vzpřímeně,“ tvrdí například britský psycholog Nicholas Humphrey. Výtka platí jen pro některé postižené rodiny.

V jiných je „čtvernohým“ členům věnována všemožná péče a děti jsou nuceny k chůzi po dvou. Přesto lezou po čtyřech. Turečtí genetici provedli u postižených rodin testy DNA a odhalili gen, jehož porucha je za „čtvernohost“ zodpovědná. Turečtí „čtvernožci“ mají poškozený gen VLDLR. Znamená to, že jsme konečně našli gen, jehož dávná proměna vedla u předků člověka ke vzniku vzpřímené chůze po dvou?Vědci se stále přou. Podle tureckého genetika Unera Tana je gen VLDLR zodpovědný za rozvoj části mozku zvané cerebellum čili mozeček. O mozečku se ví, že hraje důležitou roli při koordinaci pohybu. Stejně významnou úlohu však plní i při udržování rovnováhy.

A právě na tento fakt poukazují kritici teorie, která vidí v genu VLDLR „gen pro chůzi“. Podle nich nemají lidé s mutací genu VLDLR problémy s chůzí, ale s rovnováhou.„Známe desítky postižení, která mají za následek narušení rovnováhy, ale při žádném lidé nechodí po čtyřech,“ kontruje Tan. Turečtí genetici nicméně připouštějí, že gen VLDLR není jediným „genem pro chůzi“. V některých rodinách lezou po čtyřech i příslušníci, kteří mají gen VLDLR v pořádku. A naopak, v jedné turecké rodině se vyskytují lidé s porušeným genem VLDLR, kteří jsou schopni chůze po dvou, i když se pohybují jen vrávoravě.

Nejčtenější