Existuje v Čechách nějaký hrad, který by ještě dnes vlastnil šlechtický rod?

Robert sláma  |  
Český Šternberk

Ano, přinejmenším jeden takový hrad v Čechách skutečně existuje. Jmenuje se Český Šternberk a tyčí se nad řekou Sázavou v jejím středním toku. Byl založen roku 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti Šternberk (poněmčování). Odtud se datuje i nový přídomek rodu Šternberků a jeho erb s osmicípou hvězdou.

Hrad sice několikrát (vždy jen dočasně) změnil majitele – mj. „v roce 1949 při revizi pozemkové reformy připadl hrad jako kulturní majetek československému státu“, jak uvádějí dobové prameny. Rod Šternberků byl vždy osvícený, podporoval umění i vědu, takže například Kašpar ze Šternberka patřil mezi zakladatele Národního muzea v Praze.

Nejčtenější