Existuje „supermagnetismus“? Co se stane, když podchladím magnety?

Jan Doležal  |  
magnetismus

Ano, lze říci, že supermagnetismus dnes již existuje. Jeho nejznámějšími představiteli jsou neodymové (též neodymiové, Nd2Fe14B) magnety, jejichž světová výroba se ze 60 % odehrává v Číně. U magnetu není důležitá jen magnetická síla, ale rovněž provozní teplota, která u nejkvalitnějších magnetů dosahuje až 200 °C, přesto by ani u vysoce kvalitních magnetů neměla dlouhodobě přesáhnout 80 °C. Neodymové magnety si za normálních okolností udrží magnetismus téměř neomezeně.

Tím se liší od běžných feritových magnetů, které magnetismus i bez vnějších vlivů časem ztrácejí. Pokud se magnet zahřeje, jeho atomy a molekuly začnou vykonávat chaotický tepelný pohyb. Při něm dochází ke ztrátě jednotné orientace elementárních dipólů a magnetické pole slábne. Při dosažení tzv. Curieovy teploty (závisí na materiálu) magnet zcela ztratí své feromagnetické vlastnosti a stává se látkou paramagnetickou. K obnovení původních vlastností magnetu je třeba materiál opět ochladit.

Nejčtenější