Existuje rasismus i mezi zvířaty?

Martin Svatoš  |  
labutě

Slovník cizích slov definuje rasismus jako „(polit.) nevědeckou protihumánní teorii o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin“, tedy striktně vzato se rasismus týká pouze lidské „rasy“. Přesto na pozadí stojí myšlenkový koncept známý jako „sociální darwinismus“ vyzdvihující „přirozený výběr“, boj o existenci a „přežití nejsilnějších“, z něhož přímo či nepřímo vycházeli pozdější teoretici rasismu (Arthur de Gobineau, Robert Knox , Ernst Haeckel a další), když aplikovali biologický determinismus na humanitní vědy.

Jisté společné prvky by tady tedy byly, nicméně rasismus jako takový je výplodem lidské mysli, nikoli biologickou potřebou, takže se u zvířat v tomto smyslu nevyskytuje. Rasismus je záměrný uvědomělý proces a projev lidského chování, zatímco „stádní chování“ či snad „semknutí se k sobě“ u zvířat je motivováno pudem, tedy za ním nestojí rozumová úvaha. Prosím, nepodsouvejme zvířatům špatné lidské vlastnosti, abychom si je případně ospravedlnili!

Nejčtenější