Existuje nějaká věda, která se zabývá posmrtným životem?

stanislav horák  |  
ruka

Jak to jen říci? Neexistuje jediná vládní posudková komise, která by vědu zabývající se posmrtným životem byla ochotná financovat. Proto neexistuje ani příslušný ústav AV ČR. Důvodem není odmítání posmrtného života, ale spíše kmenové principy vědy: ve vědě se každá hypotéza záměrně zpochybňuje a následně znovu dokazuje za pomoci pozorovatelných a měřitelných jevů.

Bohužel žádný vědec v souvislosti s posmrtným životem dosud neobjevil nic, co by bylo možné pozorovat či měřit. Zůstalo tedy jen u hypotéz a granty putovaly na jiný výzkum. Jediné vědy, které se tedy zabývají posmrtným životem, jsou ty, které zkoumají názory a kulturu. Tedy například etnologie, kulturní antropologie nebo religionistika.

Nejčtenější