Existuje energie z éteru?

P. TOMEK  |  
energie

Existuje energie z éteru, kterou objevil Nikola Tesla, a jestli ano, proč se tato energie nepoužívá, když to údajně Tesla dokázal skoro před 100 lety? Víte, s Nikolou Teslou (9. července 1856–7. ledna 1943) se to má tak, že je až příliš často aktérem fantastických historek. Na druhou stranu se o to zasloužil hlavně on sám a těžko bychom dnes hledali někoho, kdo by se pro roli „čaroděje technického věku“ hodil lépe. Měl omračující množství patentů, kterým v jeho době téměř nikdo nerozuměl, byl také tajnůstkář a rád přeháněl.V teorii „energie z éteru“ se prolíná několik archaických představ. První je představa elektřiny jako univerzální všeprostupující síly. Ta pochází ještě z 18. století. Dosud se říká, že je někdo „kladně nabitý“, že „přeskočila jiskra“ nebo že nám něco „dodává energii“. Ze stejné představy pochází i „Síla“ v Lucasových Star Wars.Druhou představou je „teorie éteru“. Ta předpokládala, že svět je vyplněn látkou (éterem) umožňující šíření elektromagnetického záření. Obě tyto teorie jsou v současnosti považovány za vyvrácené, respektive máme teorie vysvětlující tytéž mechanismy jinak a mnohem přesněji. V době Nikoly Tesly ovšem dnešní názvosloví teprve vznikalo, proto se můžeme v jeho záznamech setkat i s velmi podivnými výrazy. Nakonec nezbývá, než přiznat, že nekonečný zdroj elektřiny z éteru Tesla prostě neobjevil. Přesto, pokud bychom se přidrželi původního významu slov, vlastně „energii éteru“ využíváme. Solární články dělají totiž právě to, co tato představa vyjadřuje -zachytávají elektromagnetické záření (světlo) a převádějí ho do formy elektřiny. Tohle vysvětlení ovšem asi většinu hledačů záhad neuspokojí.

Nejčtenější