Emancipace v antických Mykénách

J. PETR  |  
010_000_jpg_49942b5a6b.jpg

Vysoké kruhy společnosti doby bronzové ctily rovnoprávnost. Britští archeologové zjišťovali totožnost lidí pochovaných v hrobkách mykénských velmožů objevených už v sedmdesátých letech 19. století slavným Heinrichem Schliemannem. Provedli u sedmi lebek rekonstrukci obličeje. Zdálo se, že lidé pochovaní vedle sebe jsou si podobní a musí je vázat pokrevní příbuzenské pouto. Toto podezření potvrdily nejnovější analýzy DNA izolované z kostí. Původně se vědci domnívali, že tu vedle sebe leží dávní vládci a jejich manželky. Genetické testy ale prokázaly, že jde o bratry a sestry. Ženy byly pochovány se stejnou pompou jako muži, a to podle Browna dokazuje, že zaujímaly ve společnosti významné postavení.

Příslušnost ke společenské elitě tyto ženy „nevyvdaly“, ale dostaly ji do vínku stejně jako muži. Mykénská společnost byla tedy emancipovaná – alespoň ve vládnoucích kruzích.

Nejčtenější