Elektrický traktor 1951

redakce  |  Technika

Šance na současnou realizaci: 80 %

reklama

Na jaře roku 1949 se na kolchozních polích, obdělávaných Rybnovskou strojně traktorovou stanicí rjazaňské oblasti, objevil nový stroj, připomínající housenkový traktor. Neobvyklé bylo však rameno, připomínající jeřáb, jež čnělo nad řidičovou kabinou, a neobvyklý byl i tichý chod stroje, táhnoucího za sebou velký pluh. Od ramena splýval kabel, vedoucí k budce, stojící na kraji pole. Nad střechou budky byl vztyčen ocelový stožár s vidlicemi, opírajícími se o vodiče přespolního elektrického vedení. Nový stroj byl elektrický traktor, zkonstruovaný Všesvazovým vědeckovýzkumným ústavem pro elektrifi kaci zemědělství. Téhož jara přišly elektrotraktory i na pole obdělávaná Baženovskou strojně traktorovou stanicí sverdlovské oblasti a korsun-ševčenkovskou strojně traktorovou stanicí kyjevské oblasti. U Moskvy v mytiščinské stanici se objevil kolový traktor, postavený podle návrhu jiného ústavu. Elektrický traktor zahajuje novou éru v elektrifi kaci zemědělství. Umožňuje využít laciné elektrické energie, vyráběné z místních zdrojů, buď z vody nebo málo kvalitního paliva, nejen k pracím v hospodářských budovách.

Elektřina může nyní usnadnit ty nejnamáhavější práce přímo na poli – orbu, setí, vláčení. Zakladatelé sovětského zřízení V. I. Lenin a J. V. Stalin již od prvých dnů sovětského státu věnovali zvláštní pozornost otázkám elektrifikace, neboť viděli v elektrifi kaci základ technické výzbroje celého národního hospodářství mladé republiky.

Nejčtenější