Divoké včely jsou výkonní opylovači

j. horčík (ekobydlení.eu)  J. PETR  |  Příroda

Kolonie korálů Gerardia mohou přežívat po dobu delší než 2700 let.

U černého korálu Leiopathes odhadují vědci stáří kolonií na 4265 let. Jde o hlubinné korály žijící poblíž Havajského souostroví v hloubkách kolem 500 metrů. Dorůstají až do několika metrů a této velikosti dosahují výrazně pomalejším růstem, než se biologové donedávna domnívali. Hlubinným korálům je věnována mnohem menší pozornost než korálům v mořských tropických šelfech. Nevíme prakticky nic o jejich rozmnožování, vzniku kolonií, růstu a regeneraci. Nyní se ukazuje, že kolonie těchto živočichů byly svědky dávných dob. Detailnější rozbory materiálu vytvářeného během tisícileté existence kolonií hlubinných korálů by mohly pomoci ve výzkumu vývoje pozemského klimatu.

Divoké včely jsou výkonní opylovači

divoká včela

Význam volně žijících druhů včel potvrdila americká studie, ve které vědci sledovali opylování na borůvkových plantážích. Na farmách v Michiganu identifikovali celkem 166 druh včel, z nichž 122 létá nad plantážemi v době, kdy borůvky kvetou. Mnohé druhy divokých včel navštíví za minutu více květů než včela medonosná. Trumfnou včelu medonosnou i v množství přenášeného pylu. Většina těchto včel žije samotářsky v hnízdech zbudovaných v půdě nebo dutinách stromů. Druhy hnízdící v dutinách podporují zemědělci v okolí polí, zahrad a sadů vyvěšováním stébel bambusu nebo rákosu. Stačí i trubičky z obyčejného kartonu. V nich najdou včely příhodné podmínky pro hnízdění. Farmář má dokonce možnost ovlivnit druhové složení včel, které se na jeho hospodářství uhnízdí. Předvrtáním dírek pro vchod do dutiny je určena velikost včel, které mohou dutinu využít.

Nejčtenější