Digitální fotoalbum

redakce  |  Design
mioMemo

mioMemo

Stará dobrá fotoalba s pevnými deskami a okouzlující vůní vzpomínek nemilosrdně vytlačují digitální fotobanky a všemožná úložiště dat. I když jim nelze popřít praktičnost, jsou tato moderní řešení velmi neosobní a nostalgické listování ve vyzdobeném albu nenahradí. Koncept mioMemo z hlavy německého designéra Daniela Morgenrotha si částečně ponechává kouzlo starých fotoalb a doplňuje jej praktickými vymoženostmi. Zálohované digitální fotografi e se zobrazují na rozměrném výklopném displeji, kde se pomocí dotykového pera řadí do samostatných fotoalb s možností vlastní manuální úpravy. Do jednotlivých alb lze vkládat tematické poznámky a rovněž samotné fotografi e můžete doplnit vlastním ručně psaným textem. Pravá část displeje není krytá a zobrazuje nabídku uložených alb. Kryt je tvořen z nerezové oceli, která se však k mioMemo bohužel moc nehodí.

Nejčtenější