Digitálně i Tatra

J. PETR  Kateřina Damborská  Mgr. P. Částková  Z. ODEHNAL  |  
Tatra

Na technice i oblečení vojáků se v současnosti prosazuje tzv. digitální kamufl áž. Na rozdíl od té předchozí plně respektuje přírodní vzory. Díky tomu dokáže zcela splynout s okolím nejen zbarvením, ale i svou formou. Jejím základem jsou fraktály uspořádané na ploše na základě složitých počítačových výpočtů. O zrod digitálního maskování se zasloužila firma HyperStealth Biotechnology Corporation, přičemž se průkopníky v jeho využití staly americká námořní pěchota a kanadská armáda. Dnes se lze s tímto druhem kamufl áže setkat u ozbrojených sil téměř desítky zemí. S dobou jde i naše automobilka Tatra, dokázalo nedávno představené osmikolové vozidlo T 815–7 právě s digitálním maskováním.

Nejčtenější