DigiArt

J. HORČÍK  J. PETR  P. DOBROVSKÝ  |  Technika

Smog ve virtuální realitě

Propojování nejrůznějších technologií za účelem co nejzajímavějšího produktu je v internetovém světě v módě. Ve virtuálních realitách experimenty s kombinováním datových toků bují především v Second Life, kde se vyklubal zajímavý projekt Carbon Goggles – oxidové brýle. Jde o propojení Second Life se stránkou Amee.com, která kolektuje data o škodlivosti jednotlivých výrobků pro životní prostředí. Carbon Goggles bere data z Amee, vyhledává k reálným výrobkům jejich virtuální protějšky (v Second Life vznikají reálná auta atd.) a uživatelům, kteří mají nasazené brýle, graficky zobrazuje, kolik škodlivin daný výrobek vypouští. Celý projekt funguje jako Open Source, takže do něj může přidávat data prakticky jakýkoli uživatel Second Life. Výhodou celého experimentu je jednoduchá vizualizace škodlivin a samozřejmě lehčí porovnávání ekologicky šetrných výrobků. Více se můžete o projektu dozvědět na adrese carbongoggles.org, Second Life je pak k dispozici zdarma na www.secondlife.com

Hudební architektura

David Byrne ze skupiny Talking Heads je dostatečně známý jako avantgardní umělec, který se rád vydává směry, které nikdo před ním neprozkoumal. Není náhodou, že se přátelí s Brianem Enem (a v současnosti jim vychází nové album) a neustále se snaží upoutat na sebe pozornost novými hudebními experimenty. Jeden z těch posledních se jmenuje Playing the Building a Byrne v něm dokázal udělat z ohromné budovy hudební nástroj. Na elektrické piano připojil stovky kabelů, které roztáhl v ohromné hale k jednotlivým rourám, podpěrám, sklům, výplním a na konce kabelů přidělal jednoduché mechanismy – v praxi to znamená, že mechanismy u vodovodních trubek foukají vzduch a vytvářejí tak dojem varhanních píšťal (jako když foukáme na pivní flašku), a na uvolněné plechy u střechy klepe malé kladívko, takže jde vlastně o bubny.

Podobných příkladů by se dalo jmenovat mnohem více, ale nemáme na stránce místo. Každopádně jde o skvělý nápad. O detailech se můžete dočíst na Byrnově oficiální stránce www.davidbyrne.com

Nejčtenější