Design is Air

P. PROŠEK  v. loušová  |  Design
light

Energy Seed

Slogan Design is Air byl tématem monumentální akce Design Seoul Olympiad 2008, kterou navštívily přes dva miliony návštěvníků.Organizátoři připravili pro studenty soutěž s tématem udržitelného města. Důraz se kladl na ekologicky šetrné konstrukční řešení, udržitelnost a obnovitelnost.Oblibu u veřejnosti získal ekologický návrh Kim, Sun Hee a Park, Sung Woo ze Samsung Design Membership s názvem Energy Seed. Koncepce s ekologickým podtextem je založena na vybitých bateriích z domácnosti, které využívá jako semínka energie. Baterie, i když pro nás už vybité, mají ještě malou energii, která stačí pro LED diody.Nádoby, do kterých se baterie vhazují, tak ještě živí LED květiny.

Nejčtenější