Dědičnost homosexuality

|  
homosexualita

Proč homosexuálové ještě nevymřeli a jakou výhodou je pro ženu mít homosexuálního bratra.Dědičnost sklonů k homosexualitě představuje paradox. Homosexuálové mají mnohem méně potomků než heterosexuálové.Přesto dědičné vlohy pro homosexualitu z lidské populace nemizí. Znamená to, že zároveň přinášejí i nějakou výhodu. Jenže jakou? Ukazuje se, že gen pro mužskou homosexualitu je výhodný pro ženy. Ženy, které jsou pokrevně spřízněny s homosexuálními muži, mají více potomků než ženy, které homosexuální muže v příbuzenstvu nemají. Matky italských homosexuálních mužů porodily za život v průměru 2,7 dítěte.Matky heterosexuálních mužů přivedly na svět v průměru jen 2,3 dítěte.

„Homosexuální“ varianty genů dosahují u mužů a žen opačného účinku tím, že působí na své nositele stejně – zajišťují, aby je neodolatelně přitahovali muži. Mužskému nositeli tak klesá šance na početí potomka. Pro ženy je taková varianta genu evolučně výhodná. Díky tomu se „homosexuální“ geny trvale drží v lidské populaci.

Nejčtenější