Dávné počátky zelené Země

M. Tůma  R.Honzák  |  Věda
Dávné počátky zelené Země

Nejstarší stopy dokládají osídlení souše rostlinami před 475 miliony roků. Mnohé nasvědčuje tomu, že historie suchozemské flóry je mnohem delší, ale hmatatelný důkaz chyběl. Američtí vědci analyzovali vápence staré 500 milionů až jednu miliardu let. Poměr izotopů uhlíku C12 a kyslíku O18 napovídá, že vápence vznikaly v mělkých vodách, kam deště splachovaly půdu z pevniny pokryté hojnou vegetací.

Rostliny odnímaly ze zemské atmosféry oxid uhličitý a obohacovaly ji o kyslík. Tím otevíraly cestu z vody na souš i živočichům. Zřejmě ne náhodou prodělala v následujícím kambrickém období pozemská fauna jednu z největších evolučních explozí. Vědci nyní plánují expedici do oblasti australské Kimberley, kde se nacházejí suchozemské sedimenty potřebného stáří. Doufají, že najdou zkameněliny prvních suchozemských rostlin, kterými dále podpoří dávnou existenci suchozemské flóry.

Nejčtenější