Čtečka pro nevidomé - Braille E-Book

P. PROŠEK  |  Design
Braille E-Book

Promovaní inženýři z dalekého Finska představili letos v březnu revoluční metodu zobrazování Braillova písma pomocí zařízení s piezoelektrickým dotykovým displejem. Písmo pro nevidomé a slabozraké funguje na principu plastických bodů na papíru, které čtenář vnímá hmatem. Vzhledem ke zvýšeným nákladům na výrobu se však mnoho knih v Braillově písmu netiskne, nehledě na skutečnost, že tloušťka velkých svazků je v porovnání s klasickým tiskem více než dvojnásobná.

Řešením by mohly být čtečky elektronických knih, jejichž displej by automaticky měnil povrchový vzorec v závislosti na elektromagnetickém signálu. Novou technologii si vzali na mušku čtyři jihokorejští designéři a vykouzlili zařízení zvané Braille E-Book, které je vzhledem k potřebám nevidomých a způsobu čtení Braillova písma podstatně rozměrnější než dnešní běžné čtečky elektronických knih. Teď už je jen otázkou času, až některý z hlavních hráčů na světovém trhu spojí novou technologii s představeným designem a nabídne praktickou čtečku široké veřejnosti.

Nejčtenější