Co způsobuje mutace potřebné k evoluci?

Matěj Kulička  |  

Evoluce je poháněna dvěma silami. Jednak náhodnými mutacemi genů žijících organismů a jednak přirozeným výběrem organismů, které jsou díky svým mutacím více schopny žít tak dlouho, že se mohou reprodukovat a předat tak své geny potomkům.

Mezi tyto mutace může patřit jednoduchá „bodová“ mutace, při níž se jedna ze čtyř bází tvořících DNA změní v jinou, nebo složitější mutace, při níž dochází k hromadné ztrátě či duplikaci řady genů. Bodové mutace jsou často způsobeny mutagenními chemikáliemi, jako například kyslíkové radikály, těžké kovy nebo dehet, zatímco k větším změnám dochází kvůli jednoduchým chybám, za které je zodpovědný genetický systém jednotlivých buněk.

Přibližně 70 procent takovýchto mutací je organismu škodlivých a mnoho z nich je vypleněno, protože nenapomáhají přežití. Pouhá jedna třetina těchto mutací je buď neškodná nebo účinně prospěšná.

Nejčtenější