Co to jsou „bludné balvany“? Je to jen lidový název, nebo skutečný vědecký termín?

Ondřej Zazvonil  |  
bludný balvan

Bludný balvan je skutečně terminus technicus, tedy vědecký termín. Prof. Jan Petránek jej ve své Malé geologické encyklopedii definuje následovně: „Bludný balvan nebo též eratický balvan (eratikum) je označení balvanů až obrovských horninových bloků přinesených ledovci (jako součást jejich morén) a zbylých po jejich odtání. Jsou důležitými ukazateli původu a cesty ledovce (některé bludné balvany nalezené u nás pocházejí například ze skandinávských granitoidů).

Termín bludný balvan má ve skutečnosti širší význam, neboť zahrnuje i jiný podobný horninový materiál nacházející se daleko od zdroje, např. balvany v mořských sedimentech uvolněné z plujících ledovců, balvany připoutané a transportované obrovskými mořskými řasami apod.“ Zkuste se nás zeptat na to, co vás zajímá! Pokusíme se vám odpovědět a nejzajímavější otázku odměníme!

Nejčtenější