Co to bylo Éolienne Bollée?

Zdeněk Novák  |  
větrná turbína

Éolienne Bollée neboli Bolléeova větrná turbína (motor) byla vynalezena roku 1868 ve Francii vynálezcem Ernestem Bolléem. Nepoužívala se k pohonu mlýnů ani k výrobě elektřiny, ale k čerpání vody do menších místních vodovodů. Od všech ostatních podobných turbín se odlišuje tím, že má podobně jako vodní turbíny před samotnou turbínou umístěn stator s aerodynamicky tvarovanými listy, které usměrňovaly proudící vzduch na lopatky rotoru.Bolléeovy turbíny byly většinou umisťovány na vysokých kovových stožárech obtočených spirálovitým schodištěm. Protože doba stavby Bolléeových turbín spadala do časů rozkvětu odlévání litiny, bývají mnohé pozoruhodnými řemeslně-výtvarnými díly.S rozvojem dalších druhů motorů začaly francouzské turbíny chátrat. Teprve v současné době je věnováno více pozornosti jejich záchraně.

Nejčtenější