Co přesně jsou došky? Z čeho se vyrábějí?

Libor Hájek  |  
snopková střecha

Každý asi ví, že došek je stará střešní krytina. Ne každý ovšem tuší, že jde o menší snopek slámy, a patrně málokdo by dokázal říci, z jakého druhu slámy se „doškové“ snopky vázaly. Nuže, na došky se nepoužívala jen sláma, ale i rákosí či orobinec. Byly bezmála metr a půl dlouhé a vážily něco ke 4 kg.

Nejlepší sláma na došky se získávala ze žita, neboť mělo dlouhá a současně tenká stébla. Na metr čtvereční střechy bylo potřeba asi 15 došků, které dohromady vážily okolo 60 kg. V České republice dnes můžete došky vidět jen ve skanzenech, ale v Polsku či Německu – především u hranic s Dánskem – se doškové střechy objevují stále častěji, jak se lidé vracejí k přírodním materiálům a oživují staré tradice.

Nejčtenější