Co je to vlastně ta biomasa?

Klára Žáková  |  
biomasa

Pojmem biomasa často rozumíme rostlinnou hmotu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, tudíž se jedná o obnovitelný zdroj energie. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské zbytky, exkrementy užitkových zvířat či o energeticky využitelný komunální odpad nebo plynné produkty odpadající při provozu čistíren odpadních vod.

Nejčtenější