Co je to Kleinova láhev?

|  
Kleinova láhev

Předně je třeba říci, že Kleinova láhev není vůbec láhev. Dokonce to není ani trojrozměrný objekt, nýbrž plocha, která se díky svým vlastnostem může jevit jako trojrozměrná (a lze si ji také lépe představit na 3D modelu), nicméně ve skutečnosti má rozměry jen dva. Jde o geometrický útvar, abstraktní plochu, která je tak zvláštně zakřivená sama do sebe, že není možné stanovit, kde má spodní a kde vrchní stranu, je tudíž neorientovatelná.

Neohraničuje žádný prostor, jak se na první pohled zdá. Není možné určit, který bod na ní je „venku“ a který „uvnitř“. Tím připomíná Möbiův pásek. Nemůžeme ji však tak snadno vymodelovat z papíru, protože by musela protínat sama sebe. Název Kleinova láhev vznikl z německého Kleinsche Fläche (Kleinova plocha) podle německého matematika Felixe Kleina, který ji roku 1882 jako první popsal.

Nejčtenější