Co čeká ryby?

J. PETR  P. PROŠEK  |  Technika

Svědění bez bolesti

Vědci odhalili nervové buňky, které mají v našem těle na starosti svědění. Nejpřekvapivější je na tomto objevu fakt, že „svědivé“ neurony nemají nic společného s vnímáním bolesti. Vnímání obou vjemů mělo být podle dosavadních představ neoddělitelné. Američtí vědci zničili v těle myši neurony míchy, které nesou bílkovinnou molekulu GRPR. Podezírali ji, že umožňuje neuronům vnímat svědění kůže. U těchto pokusných zvířat pak sledovali reakci na bolest a svědění. Na vnímání bolesti nemělo zničení neuronů žádný vliv. Když však vědci píchli těmto myším pod kůži látky vyvolávající silné svědění, zvířata se neškrábala. Pro lékaře představuje tato studie obrovský příslib pro boj se svěděním, jež doprovází například některá kožní onemocnění, alergie, poštípání hmyzem nebo popálení žahavými rostlinami. Stávající léky sice potlačí svědění, ale zároveň často ovlivní i vnímání bolesti. Léky, které by účinkovaly jen proti neuronům vybaveným bílkovinou GRPR, by tyto nežádoucí vedlejší účinky neměly.

Co čeká ryby?

Oxidu uhličitého nepřibývá jen v atmosféře, ale i v mořích a oceánech. V mořské vodě se tvoří kyselina uhličitá a ta leptá vápencové schránky mořských tvorů. Američtí a japonští vědci byli přesvědčeni, že stejně je narušený i růst tzv. otolitů, které se vytvářejí v kanálcích rovnovážného ústrojí mořských obratlovců. Při změně polohy těla nebo při změně rychlosti narážejí otolity do stěny kanálků s dráždí tam nervové buňky. Živočich díky tomu odhadne polohu těla i rychlost pohybu. Vědci sledovali vývoj plůdku mořské ryby Atractoscion nobilis ve vodě obsahující tolik oxidu uhličitého, kolik by jej mohlo být v mořích už kolem roku 2100. Plůdek neměl ve vodě bohatší na oxid uhličitý potíže. Otolity mu však rostly rychleji. Vědci zatím netuší, jak se zvětšení otolitů projeví v životě postižených ryb. Ryby jsou evolucí uzpůsobeny k tomu, aby měly otolity určité velikosti. Větší otolity nemusí plnit své funkce. Ryby by pak hůře udržovaly rovnováhu, špatně by se orientovaly a jejich vyhlídky na přežití by výrazně klesly.

Nejčtenější