Co byly znovudechy

PETR TOMEK  |  

Jak funguje Stirlingův motor?

Stirlingův motor

Stirlingův motor patří spolu s Ericsonovým motorem mezi takzvané teplovzdušné motory, které využívají k vykonávání práce tepelné roztažnosti plynů. Ve skutečnosti je ale vzduch jako pracovní médium stále více nahrazován plyny s lepšími vlastnostmi – vodíkem a heliem. Motor má dvě oblasti s rozdílnou teplotou a pomocí přemisťování pracovního plynu dochází střídavě k jeho rozpínání a smršťování. Existovalo několik pokusů použít stirlingy k pohonu automobilů nebo autobusů, ale pro svou velikou hmotnost se nakonec neprosadily. V současnosti se využívají hlavně při výrobě elektřiny pomocí tepelných čerpadel a také v některých typech solárních elektráren.Zajímavou vizi pro budoucnost představuje Stirlingův motor využívající mechaniky Wankelova motoru.

Co byly znovudechy?

znovudechy

Pěkně popisný český název vznikl pravděpodobně překladem z anglického „rebreather“. Skrývají se za ním dýchací přístroje s uzavřeným oběhem dýchacího plynu. Jde o velmi starý princip napodobující regeneraci vzduchu v ponorkách. Vydechovaný vzduch je veden přes filtr s nátronovým vápnem absorbujícím oxid uhličitý.Pak se obohacuje o kyslík a přivádí zpět do plic. Přístroje tohoto principu jsou používány hlavně v záchranářství, protože mají relativně malou velikost a nízkou váhu (zvláště ve srovnání s tlakovými láhvemi). Jejich princip využívají také dýchací přístroje kosmických skafandrů. Znovudechy byly také jedněmi z nejstarších potápěčských přístrojů.Používal je například i rakouský potápěč Hans Hass při expedicích s lodí Xarifa.V současnosti se s nimi lze setkat znovu hlavně při ponorech do větších hloubek, kde je třeba vyměnit vzduch za směs inertních plynů a kyslíku.

Nejčtenější