Co bolí novorozence?

redakce  |  
baby

Novorozenec neumí vyjádřit své pocity, a lékaři ani zdravotní sestry si proto nejsou tak úplně jisti, které ze zákroků jsou pro dítě bolestivé. Jako vodítko jim slouží pláč, pohyby nebo výraz tváře maličkých pacientů. Na pomoc si berou i měření frekvence srdečního tepu, frekvence dýchání nebo krevního tlaku. Na základě těchto pozorování a měření se rozhodují, kdy nasadit dítěti léky na potlačení bolesti.

Ukazuje se, že stávající metody nejsou spolehlivé. Stejně jako na bolest reaguje dítě i na jiné podněty, například na chlad nebo hlad. Zvláště složité je hodnocení reakce na bolest u předčasně narozených dětí. Britští vědci zjistili, že při bolestivém odběru krve někteří novorozenci „nehnou brvou“ a neprojeví žádnou reakci na bolest. Aktivita mozkového centra pro vnímání bolesti však prozradila, že děti zásah přesto bolí.

Nejčtenější