Cizí úspěch nás bolí

J. PETR  |  
woodoo

Tým japonských a britských neurologů prozkoumal pozadí pocitů závisti a škodolibosti a došel k velmi zajímavým závěrům. Tyto pocity mají co do činění s vnímáním fyzického blaha či bolesti. Vědci nechali dobrovolníky, aby si přečetli, jak byli hodnoceni jiní lidé, a pak jim nabídli hodnocení, které bylo vypracováno na ně samotné.

V situacích, kdy dobrovolník nevyšel z hodnocení dobře a někdo jej výrazně trumfl, rozhořela se mu v mysli závist. Zároveň se mu aktivovalo mozkové centrum, které pracuje naplno při prožívání fyzické bolesti. V následujících pokusech byli dobrovolníci informováni o tom, že ten, komu záviděli, utrpěl nějakou újmu a už na tom není tak dobře. Takto navozená situace byla živnou půdou pro škodolibost. Čím silnější radost měli dobrovolníci z „pádu šampiona“, tím silněji se jim aktivovalo centrum zodpovědné i za příjemné pocity z uspokojení základních životních potřeb.

Nejčtenější