Čísla

PAVEL VACHTL  |  Věda

Počty účastníků internetového připojení, množství dat i rychlost přenosu už dosahují astronomických čísel.

30. 4. 1995 National Science Foundation přestává veřejnosti nabízet přístup na svoji páteřní síť, angažuje pro vytvoření nové veřejné páteřní sítě 4 komerční firmy (firma MCI upgraduje páteřní rychlost zvýšením počtu portů efektivně na 622 Mbps). Služby, založené na protokolu HTTP (WWW), překonávají v r. 1995 v objemu přenesených dat FTP. Web se začíná široce komercionalizovat. Počet hostitelských počítačů dále roste – 6 642 000 (1995) a asi 16 000 000 (1997). Uživatelů je k r. 1996 zhruba 40 milionů, jsou již v 150 zemích. Akademické subjekty začínají budovat interní a izolovaný vysokorychlostní systém Internet2.

2002 bylo v provozu kolem 200 milionů hostitelských počítačů, 37 milionů webových serverů, internet je používán asi 800 miliony lidí.

Zhruba 300 milionů webových stránek (HTML souborů) existovalo v 1. čtvrtletí roku 1998, 3 miliony doménových jmen byly registrovány k 6. 11. 1998.

2000 uživatelů má ARPANET v roce 1973, současně začal vývoj přenosového protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ten byl ale široce použit až v r. 1982. Podobné sítě jsou zakládány i v Evropě, Japonsku atd. V roce 1983 se od ARPANETU odštěpuje samostatná vojenská podsíť MILNET. Počet hostitelů v r. 1983 činil 562.V následujícím roce 1984 dosáhl 1000 uživatelů.

750 gigabytů dat denně generovaly globálně chatové programy (jako je ICQ) v r. 2003, ročně to bylo 274 terabytů. E-mailové programy generovaly tento rok celkem asi 400 000 terabytů dat. Univerzitní či výzkumné počítače vytvořily prazáklad ARPANETU v roce Bolt, Beranek and Newman, Inc. (BBN). Byly spojeny sítí o rychlosti 1969, zajišťovala firma 4 50 Kbps (podobná páteřní rychlost, 56 Kbps, zde vydržela v podstatě po dalších 18 let). První paket byl zaslán z pracoviště na UCLA na počítač ve Stanfordském výzkumném ústavu 29. října 1969. Při zadání písmena „G“ ve slově LOGIN se systém zhroutil.V roce 1972 má ARPANET již 15 uzlů s 23 připojenými hostitelskými počítači (hosts) a ve stejném roce je ve firmě BBN vynalezen první e- mailový program.

1,5 Mbps byla zvýšená rychlost, kterou v roce 1988 přinesla nedávno vybudovaná a nezávislá vědecká, resp. akademická síť NSFNET (National Science Foundation Network). Počet hostitelů na internetu v letech prvotního budování této sítě vzrostl od 1985 do 1987 z 1961 uživatelů na 28 174 a v r. 1989 dosáhl už 100 000.

NSFNET začíná hrát dominantní úlohu v oblasti internetu. V r. 1990 ARPANET končí, páteří internetu se stává NSFNET. 1990/2 Během těchto let Tim Berners-Lee (zaměstnaný v CERNU – Ženeva) vytváří hypertextový systém pro internet – World Wide Web (WWW). Počet hostitelských počítačů dosahuje statisíců, rychlosti na páteřní síti mají hodnotu až 45 Mbps. Objevují se první komerční poskytovatelé internetového připojení. Připojeno je asi 40 zemí včetně Československa.

1000 000 hostitelských počítačů

Tento milník byl dosažen v r. 1992. V této době se objevuje pojem „surfování po internetu“. V r. 1993 je připojeno již 15 milionů uživatelů. V roce 1994 začíná upgradovat NSFNET svoji páteřní síť až na rychlost 145 Mbps, s technologií ATM (Asynchronous Transmission Mode). Počet hostitelských počítačů ve stejném roce dosahuje 3 864 000 (1994).

Zhruba

100 milionů webových serverů (websites, doménových jmen) bylo v provozu koncem roku 2006. V současnosti je jich celkem evidováno kolem 180 milionů. 2000 V tomto roce má k internetu přístup přes 300 milionů lidí, registrováno je kolem 10 milionů doménových jmen. Na webu je vystavena asi 1 miliarda stránek.

1958 V tomto roce byla na popud US prezidenta Eisenhowera založena vojensko-výzkumná organizace Advanced Research Projects Agency (ARPA), která později pomohla mj. vytvořit technologické zázemí pro globální počítačovou síť (či globální soustavu sítí) s přepínáním paketů, kterou dnes známe jako internet (dříve ARPANET). Šlo vlastně o strategickou reakci na vypuštění sovětského Sputniku 1. Ve stejném roce byl sestrojen v Bell Labs první modem. Přes 1,32 miliardy lidí používalo internet koncem r. 2007. 1 bilion (1000 000 000 000) webových adres (URL) indexuje v červenci 2008 hlavní vyhledávač Google, který zahájil činnost deset let předtím.

Nejčtenější