Číňané spustili zemětřesení

M. Tůma  |  

Proklatě rychlá DNA

V dělící se buňce se syntetizuje nová porce kompletní dědičné informace. Usilovně na tom pracují enzymy DNA polymerázy. Vědci byli přesvědčeni, že enzymy dokážou připojit k nově vznikající dvojité šroubovici každou sekundu dvě písmena genetického kódu. Ve skutečnosti je výkonnost enzymu až 25krát vyšší. Enzym ale nepracuje nepřetržitě a každou chvíli odpočívá. To jeho výkon výrazně snižuje.

Špína zaskočila za ozon

Ochranná ozonová vrstva v horních vrstvách zemské atmosféry lidským přičiněním významně zeslábla. Na zemský povrch by mělo dopadat více škodlivého ultrafialového záření. Lidé ale vypustili do ovzduší velké množství látek, které UV záření pohlcují. Tato „vzdušná špína“ snížila v posledních desetiletích množství škodlivého záření o pětinu a nahradila tak chybějící ozon.

Rychlý nástup „malé doby ledové“

Před 13 800 roky se na Zemi ochladilo na dalších 1300 let. Dobu „miniledovou“ označovanou jako „mladší dryas“ odstartovalo provalení obřího severoamerického sladkovodního jezera, které se vylilo do severního Atlantiku a zastavilo Golfský proud. Děsivá je rychlost, s jakou Evropa „zamrzla“. Stačilo k tomu jen pár měsíců.

Číňané spustili zemětřesení

Ničivé zemětřesení, které postihlo v roce 2008 čínskou provincii Sečuan a zabilo 80 000 lidí, bylo zřejmě vyvoláno napuštěním vodní přehrady. Průnik vody do podloží a tlak vody nahromaděné za hrází uvolnil napětí na geologických zlomech. Při zpětném ověřování podmínek, jaké vládly před a po zemětřesení, to zjistili jak čínští, tak i američtí geologové a seismologové.

Nejčtenější