Čím jsou způsobeny zvuky v plechové konvici před varem a proč potom ustanou?

Rudolf Šup  |  
konev

Když ohříváme vodu v plechové konvici, tak krátce před varem to ve vodě začne lomozit a zvonivě šumět. Jakmile se začne voda vařit, klokotat, tyto zvuky ustanou. Čím jsou zvuky před varem způsobeny a proč potom ustanou?

Zvuky jsou tvořeny přehřátou vrstvou vody u zahřívaného dna. Vznikne bublina páry, ta však zase zkondenzuje na vodu, kdy ji zchladí voda výše v hrnci, a tak pořád dokola. Když propukne naplno var, různě ohřáté vrstvy vody se promíchají a nadále nevznikají a nezanikají bubliny působící ony zvukové rázy.

Nejčtenější