Chudoba plodí dcery

M. Tůma  |  
Chudoba plodí dcery

Nizozemští vědci provedli rozsáhlou studii zaměřenou na poměr pohlaví u dětí ve Rwandě. Sledovali celkem 843 000 žen ve dvanácti rwandských regionech, kde se uplatňuje mnohoženství. V takových rodinách lze snadno a přesně určit postavení ženy i hmotné podmínky jejího života. Nejvyšší postavení a nejlepší zabezpečení náleží manželkám z prvních sňatků. Manželky z dalších sňatků stojí na nižších příčkách společenského žebříčku.

Třetí manželky v polygamních rodinách mají jednak méně dětí než druhé a první manželky, a zároveň rodí více dcer. Ženy z vyšších pater společenského žebříčku mají zvýšené hladiny testosteronu v krvi, a to nahrává početí a donošení vyššího podílu potomků mužského pohlaví. Třetí manželky žijí v nuznějších podmínkách. Mívají v krvi sníženou hladinu glukózy, a to může nahrávat k početí a donošení vyššího podílu dcer.

Nejčtenější