Chtěl jsem se zeptat, jak to, že při bouřce, zuřící nad mořem, nezabijí blesky ryby ve vodě?

Jan Pernica  |  
blesk nad mořem

Blesky při bouřce nad mořem ryby zabijí, ale ne všechny ryby, to už by asi v moři žádné nežily. Vodou se blesk šíří všemi směry od místa úderu a síla ve výboji se pohybuje v řádu desítek kA. „Proud může mít docela komplikovaný průběh,“ říká RNDr. Jiří Dolejší, CSc., zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky UK. „Rybou nebo plavcem bude ve vodě protékat asi srovnatelný proud jako okolní vodou.

Tedy v blízkosti výboje značný, ve větší vzdálenosti menší.“ Člověkem, který by plaval v akčním rádiu blesku udeřivšího do hladiny vody, by odhadem mohlo protékat asi tak 0,8 A – sice po „kraťounkou dobu několika milisekund, ale mohlo by to stačit“. Vše nasvědčuje tomu, že v okolí místa úderu blesku bude kruh, ve kterém budou ryby mrtvé, ve větší vzdálenosti by mohly být jen omráčené a tak dále.

Nejčtenější