Chrání vodu

J. PETR  |  
kukuřice

Genetické modifikace

Američtí agronomové a pedologové provedli čtyřleté polní pokusy, ve kterých srovnávali únik herbicidů z polí s geneticky nemodifi kovanou sójou a kukuřicí s poměry na polích, kde se pěstovaly geneticky modifi kované odrůdy sóji odolné k herbicidu glyfosátu a GM kukuřice odolná ke glufosinátu. Z herbicidů používaných na geneticky modifi kované plodiny uniká do povrchových vod mnohem menší část než z herbicidů, které se používají u geneticky nemodifi kovaných odrůd sóji a kukuřice.Bez ohledu na to, jaké postupy používají zemědělci při pěstování geneticky nemodifi kovaných plodin, přesahují koncentrace užívaných herbicidů zdravotně doporučené hladiny.„Náhrada těchto plodin za geneticky modifi kované a následná náhrada tradičních herbicidů za glyfosát a glufosinát může snížit výskyt herbicidů v povrchových vodách v koncentracích, jež přesahují standardy pro pitnou vodu,“ konstatují autoři v závěru vědecké studie.

Nejčtenější