Češi čtou pšenici

redakce  |  
pšenice

DNA hospodářsky významných rostlin patří z hlediska čtení dědičné informace k těm nejtvrdším oříškům. Například genom pšenice obsahuje 17 miliard písmen genetického kódu a byl považován za „nečitelný“. Čeští vědci z olomouckého Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky vedení docentem Jaroslavem Doleželem vyvinuli zcela originální metodu třídění porcí dědičné informace rostlin, tzv.

chromozomů. Chromozomy získané z dělících se rostlinných buněk jsou tříděny na citlivé aparatuře podle velikosti na základě různého obsahu DNA. To dovoluje vybrat z genomu pšenice jen jeden typ chromozomu a číst pšeničnou DNA po částech.

Olomoučtí genetici přirovnávají současný stav ve čtení genomu pšenice k situaci, kdy je návštěvník knihovny ušetřen louskání celé mnohasvazkové encyklopedie a může si vybrat jen jeden předem určený svazek.

Nejčtenější